FANDOM


Omamy hipnagogiczne, także: hipnagogia – zjawisko fizjologiczne pojawiające się podczas zasypiania charakteryzujące się występowaniem wyrazistych wyobrażeń. Wyobrażenia te mogą być wzrokowe, słuchowe lub kinestetyczne; często dotyczą sytuacji z minionego dnia i mogą przejść w zwykłe marzenia senne.

Hipnagogia wzrokowaEdytuj

Wyobrażenia wzrokowe zazwyczaj przywierają formę kolorowych plam, przedmiotów, nawet całych scenerii.

Hipnagogia słuchowaEdytuj

Wyobrażenia słuchowe zazwyczaj przybierają formę pisków, bębnienia, rozmów, szumów, upadające książki, otwierane drzwi, etc.

Hipnagogia kinetystycznaEdytuj

Wyobrażenia kinetystyczne zazwyczaj przybierają formę ciągnięcia przez kogoś, wibracji, obracania.